Home Warsztaty szkolne

Warsztaty szkolne powstały w 1958 roku przy Zespole Szkół Gastronomicznych w Gliwicach. Do 1979 roku miały swoją siedzibę w budynku Zespołu Szkół Hutniczych przy ulicy Barlickiego 3. W tym samym roku  zostały przeniesione do budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno- Usługowych przy ulicy Kozielskiej 1, gdzie prowadzą swoją działalność szkoleniowo- produkcyjną do czerwca 2014r.W latach 1999- 2006 posiadały status Gospodarstwa Pomocniczego.

Wraz z powstaniem w 2014r. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawiczne nr 1 w Gliwicach, warsztaty stały integralną częścią placówki.

 P1000378

Warsztaty Szkolne jako zakład szkoleniowy:

 • realizują podstawy programowe praktycznej nauki zawodu w zawodach: kucharz małej gastronomii i kucharz.

 • kształcą uczniów w w/w zawodach z terenu Gliwic i okolic,

 • posiadają 42 stanowiska szkoleniowo- produkcyjne na powierzchni 329 m2 ,

 • współpracują z innymi szkołami gastronomicznymi w regionie,

 • kooperują z zakładami gastronomicznymi z terenu miasta i okolic.

P1000368


Warsztaty Szkolne jako zakład gastronomiczny:

 • posiadają zatwierdzenie Państwowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach do prowadzenia działalności gastronomicznej, sprzedaży posiłków na miejscu, oraz dostarczania w ramach kooperacji do innych zakładów,

 • podlegają stałym kontrolom stacji SANEPiD w Gliwicach,

 • stosują procedury dobrej praktyki higienicznej i systemu HACCP,

 • mają wypracowaną procedurę sporządzania i dostarczania posiłków dla kooperantów,

 • posiadają szeroki asortyment sporządzanych posiłków, w większości na podstawie wypracowanych receptur własnych,

 • przestrzegają zasad żywienia przy planowaniu jadłospisów, z uwzględnieniem zapotrzebowania żywionych grup ludności w składniki  odżywcze,

 • od 20 lat współpracują z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gliwicach,

 • sporządzają posiłki obiadowe dla uczniów wielu szkół i przedszkoli w mieście.