Szkoła zawodowa wehikułem do zatrudnienia
PDF Drukuj Email

  razem


1. 2011.11.02 - Informacja o projekcie

2. 2011.11.02 - Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownika/kierowniczki projektu

3. 2011.11.02 - Oświadczenie o niekaralności

4. 2011.11.08 - Wyniki postępowania w sprawie naboru na stanowisko kierownika/kierowniczki projektu

5. 2011.11.08 - Wynik wyboru kierownika/kierowniczki projektu

6. 2011.11.08 - Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta kierownika/kierowniczki projektu

7. 2011.11.08 - Ogłoszenie o zamówieni usługi na pełnienie funkcji specjalisty/tki ds. sprawozdawczości finansowej w ramach projektu  

8. 2011.11.16 -  wyniki wyboru specjalisty/specjalistki ds. sprawozdawczości finansowej projektu

9. 2011.11.16 - wyniki postępowania na asystenta/asystentki kierownika projektu

10. 2011.11.16 - wyniki postępowania na specjalistę/specjalistkę ds. sprawozdawczości finsowej projeku

11. 2011.11.16 - wyniki wyboru asystenta/asystentki kierownika projektu

12. 2011.11.25 - Ogłoszenie o przetargu na organizację i prowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego

13. 2011.11.28 - Ogłoszenie o naborze ofert na obsługę księgową projektu

14. 2011.11.28Ogłoszenie o naborze ofert na wykonanie strony internetowej oraz jej obsługę w okresie realizacji projektu

15. 2011.12.07 - Wyniki wyboru na wykonanie strony internetowej oraz jej obsługę w okresie realizacji projektu

16. 2011.12.07 - Wyniki wyboru na obsługę księgową projektu

17. 2011.12.15 - Ogłoszenie wyników przetargu na organizację i przeprowadzenie doradztwa zawodowego

18. 2011.12.20 - Harmonogram rekrutacji do projektu  

19. 2011.12.21 - Ogłoszenie o przetargu na organizację i prowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego

20. 2012.01.05 - Ogłoszenie wyników przetargu na organizację i przeprowadzenie doradztwa zawodowego

21. 2012.02.26 - Ogłoszenie o przetargu na przeprowadzenie zajęć dodatkowych z języka obcego zawodowego

22. 2012.02.27 - Ogłoszenie o naborze na kurs  baristy

23. 2012.02.27 - Ogłoszenie o naborze na kurs barmański I stopnia

24. 2012.02.27 - Ogłoszenie o naborze na kurs carvingu

25. 2012.02.27 - Ogłoszenie o naborze na kurs kompleksowa obsługa grup konferencyjnych i turystycznych

26. 2012.02.27 - Ogłoszenie o naborze na kurs komputerowy "Skuteczna reklama firmy z wykorzystaniem technologii informacyjnej"

27. 2012.02.27 - Ogłoszenie o naborze na kurs księgowości dla MŚP

28. 2012.02.27 - Ogłoszenie o naborze na kurs sommeliera

29. 2012.02.27 - Ogłoszenie o naborze na warsztaty kreowania wizerunku

30. 2012.03.01 - Ogłoszenie o zmianie w przetargu na "Przeprowadzenie zajęć dodatkowych z języka obcego zawodowego".

31.  2012.03.07 - Wyniki postępowania w sprawie naboru na przeprowadzenie kursu zawodowego Księgowości dla MŚP

32. 2012.03.07 - Ogłoszenie o wynikach wyboru wykonawcy do przeprowadzenia kursu zawodowego Księgowości dla MŚP

33. 2012.03.08 - Ogłoszenie o wynikach wyboru wykonawcy na kurs carvingu

34. 2012.03.08 - Ogłoszenie o naborze na kurs carvingu

35. 2012.03.08 - Ogłoszenie o wynikach wyboru wykonawcy na kurs kompleksowej obsługi grup konferencyjnych i turystycznych

36. 2012.03.08 - Ogłoszenie o naborze na kurs kompleksowej obsługi grup konferencyjnych i turystycznych

37. 2012.03.08 - Ogłoszenie o wynikach wyboru wykonawcy na kurs komputerowy Skuteczna reklama firmy z wykorzystaniem technologii informacyjnej

38. 2012.03.08 - Ogłoszenie o naborze na kurs komputerowy Skuteczna reklama firmy z wykorzystaniem technologii informacyjnej

39. 2012.03.08 - Ogłoszenie o wynikach wyboru wykonawcy na kurs - Warsztaty kreowania wizerunku

40. 2012.03.08 - Ogłoszenie o naborze na kurs - Warsztaty kreowania wizerunku

41. 2012.03.09 - Komunikat w sprawie uzupełnienia rekrutacji na kursy

42. 2012.03.09 - Wyniki postępowania w sprawie naboru na przeprowadzenie kursu zawodowego barmańskiego I stopnia

43. 2012.03.09 - Ogłoszenie o wynikach wyboru wykonawcy do przeprowadzenia kursu zawodowego barmańskiego I stopnia

44. 2012.03.09 - Wyniki postępowania w sprawie naboru na przeprowadzenie kursu zawodowego sommeliera

45. 2012.03.09 - Ogłoszenie o wynikach wyboru wykonawcy do przeprowadzenia kursu zawodowego sommeliera 

46. 2012.03.12 - Wyniki postępowania w sprawie naboru na przeprowadzenie kursu zawodowego baristy

47. 2012.03.12 - Ogłoszenie o wynikach wyboru wykonawcy do przeprowadzenia kursu zawodowego baristy

48. 2012.03.13 - Wyniki postępowania w sprawie naboru na przeprowadzenie kursu zawodowego carvingu

49. 2012.03.13 - Ogłoszenie o wynikach wyboru wykonawcy do przeprowadzenia kursu zawodowego carvingu

50. 2012.03.13 - Wyniki postępowania w sprawie naboru na przeprowadzenie kursu zawodowego kompleksowej obsługi grup konferencyjnych i turystycznych

51. 2012.03.13 - Ogłoszenie o wynikach wyboru wykonawcy do przeprowadzenia kursu zawodowego kompleksowej obsługi grup konferencyjnych i turystycznych

52. 2012.03.13 - Wyniki postępowania w sprawie naboru na przeprowadzenie kursu zawodowego komputerowego "Skuteczna reklama firmy z wykorzystaniem technologii informacyjnej

53. 2012.03.13 - Ogłoszenie o wynikach wyboru wykonawcy do przeprowadzenia kursu zawodowego komputerowego "Skuteczna reklama firmy z wykorzystaniem technologii informacyjnej

54. 2012.03.13 - Wyniki postępowania w sprawie naboru na przeprowadzenie kursu zawodowego warsztatów kreowania wizerunku

55. 2012.03.13 - Ogłoszenie o wynikach wyboru wykonawcy do przeprowadzenia kursu zawodowego warsztatów kreowania wizerunku

56. 2012.03.16 - Ogłoszenie wyników przetargu na przeprowadzenie zajęć dodatkowych z języka obcego zawodowego


57. 2012.10.03 - Harmonogram rekrutacji do projektu "Szkoła zawodowa wehikułem do zatrudnienia" II edycja październik 2012 r. - listopad 2012 r.

58. 2012.12.27 - lista osób wstępnie zakwalifikowanych do dalszej części projektu "Szkoła zawodowa wehikułem do zatrudnienia" realizowanego w ramach POKL - II edycja

59. 2013.01.24 - lista osób zakwalifikowanych [część II] do dalszej części projektu "Szkoła zawodowa wehikułem do zatrudnienia" realizowanego w ramach POKL - II edycja


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
Joomla themes created by Lonex.