Ogłoszenie o zmianie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Andrzej Madej   
czwartek, 01 marca 2012 12:34

  razem   


Data publikacji: 1.03.2012 r.

   Uprzejmie informujemy o zmianie ogłoszenia nr 56856-2012 z dn. 26.02.2012 r. dot. przetargu nieograniczonego na Przeprowadzenie zajęć dodatkowych z języka obcego zawodowego dla Uczniów i Uczennic ZSE-U w Gliwicach w Projekcie ?Szkoła zawodowa wehikułem do zatrudnienia? realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego poprzez usunięcie zobowiązania oferentów do dostarczenia  "Wzór życiorysu zawodowego wykładowców zaangażowanych w realizację szkolenia" oznaczonego jak załącznik nr 9 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz  "Pisemne oświadczenie kadry uczestniczącej w realizacji zamówienia" oznaczonego jako załącznik nr 10 do Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia.

 ZATWIERDZAM

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych

                                     Krystian Szatka


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Poprawiony: czwartek, 01 marca 2012 12:50
  Joomla themes created by Lonex.