ogłoszenie o wynikach komputer PDF Drukuj Email
Wpisany przez Andrzej Madej   
czwartek, 08 marca 2012 18:19

  razem


Data publikacji: 08.03.2012 r.

Wyniki wyboru wykonawcy do przeprowadzenia kursu zawodowego  komputerowego Skuteczna reklama firmy z wykorzystaniem technologii informacyjnej w ramach  projektu "Szkoła zawodowa wehikułem do zatrudnienia" realizowanego w ramach Działania 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego", priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

   Komisja Rekrutacyjno-Przetargowa po rozpatrzeniu ofert złożonych w związku z naborem do przeprowadzenia kursu zawodowego  komputerowego Skuteczna reklama firmy z wykorzystaniem technologii informacyjnej w ramach projektu EFS ?"Szkoła zawodowa wehikułem do zatrudnienia" po przeanalizowaniu dokumentów i ocenie wymagań i uprawnień ustaliła, że żadna oferta nie spełniała wymagań stawianych oferentom.
Komisja Rekrutacyjna Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych podjęła decyzję o ogłoszeniu ponownego naboru.

 

ZATWIERDZAM
Dyrektor szkoły
Krystian Szatka


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Poprawiony: czwartek, 08 marca 2012 20:08
  Joomla themes created by Lonex.