Gliwicki Salon Edukacyjny
PDF Drukuj Email

Cele szczegółowe programu "Gliwicki Salon Edukacyjny" są następujące:

  1. Określenie zasad i form współpracy dyrektorów szkół i instytucji współodpowiedzialnych za funkcjonowanie gliwickiej oświaty.
  2. Utworzenie Portalu Edukacyjnego (www.salonedukacyjny.gliwice.pl) oraz stworzenie elektronicznego systemu wymiany informacji, doświadczeń w środowisku kadry kierowniczej i nauczycielskiej gliwickiej oświaty.
  3. Stworzenie bazy projektów w zakresie systemu edukacji (zawierającej m.in. dane kontaktowe, potrzeby i opinie szkół oraz analizy wybranych problemów edukacyjnych).
  4. Stworzenie systemu promującego uzdolnionych uczniów z gliwickich szkół.
  5. Stworzenie elektronicznych narzędzi regularnego pozyskiwania opinii rodziców, uczniów i nauczycieli na temat wszystkich ważnych elementów działania szkoły.
  6. Wspomaganie kadry kierowniczej gliwickiej oświaty oraz wykorzystanie technik informatycznych w pracy dyrektora szkoły.
  7. Utworzenie kalendarza gliwickich międzyszkolnych imprez kulturalnych, konkursów, turniejów itp. (z możliwością promocji organizowanych imprez).
  8. Aktywizowanie podmiotów gliwickiej oświaty w wybranych obszarach edukacji.
  9. Wyrażanie opinii oraz wysuwanie postulatów dotyczących wybranych obszarów gliwickiej oświaty.
  10. Wyłanianie gliwickiego nauczyciela roku.